VIKINGEGRUPPEN FREJA

Vikingemarkedet  Kjællinghøl
Markedet afholdes hvert år den 3. weekend i august.
Markedet blev afhold første gang i 2005. Markedet,, som er det eneste vikingemarked i Midtjylland, afholdes ved Det Historiske Værksted Kjællinghøl,  et par km. øst for Bjerringbro.
Området,  hvor gruppen er hjemmehørende, og hvor markedet afholdes, har  stærke historiske tråde til Vikingetiden.  Bl.a . er Mammenfundene  med den berømte Mammenøkse , en del af nærområdet. 

Formålet med markedet er:
* At skabe interesse for og oplysning om vikingetiden, dens dagligliv, historie og myter.
 * At skabe en kulturhistorisk oplevelse ved det historiske værksted v/Kjællinghøl.
* At skabe interesse for og kendskab til lokalområdets historie og muligheder gennem  udnyttelse af eksisterende lokaliteter.

Kjællinghøl Vikingemarked er kendt for at vægte autensitet og formidling højt.
Derfor er deltagerne også udvalgt ud fra, at de udover at være dygtige på hver sit felt ,også er glade for at formidle historie om vikingetiden.

Publikum skal  føle sig sat 1000 år tilbage  i  tiden, når de træder ud af skoven og ind på pladsen.  
Her kan man glemme tidens jag, og lade roen falde  over sig.  medens man åbner alle sanser og får en udbytterig dag.

Markedet  tilrettelægges som et bredt familiearrangement, så både børn, forældre og bedsteforældre kan have en dag fyldt med gode oplevelser, ved at besøge markedet.  

SONY DSC


Markedet afholdes d. 17. & 18. august.
Begge dage  åbent 10-16.

Entre:   Voksne 40 kr  / Børn 10 kr.
Nærmere program følger her på siden i løbet af foråret når det er endelig fastlagt..


Thorkild - som rigtig mange vil huske som fortæller - vender  efter flere års togter til fremmede egne  tilbage til Kjællinghøl for at fortælle spændende historier, og berette om oplevelser i det fremmede.
Desuden vil vi i år få besøg af en mjødbrygger, der fortæller om mjødbrygningens kunst  ( mon han ikke  også har en lille smagsprøve?) 
Markedet byder også på forskellige  aktiviteter for børn og et nyt hesteshow.